TARJOAMME AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN VASTAAVIA, ASIAKASLÄHTÖISIÄ JA INNOVATIIVISIA TYÖYHTEISÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUJA.

Nuoret, päihderiippuvuus ja mielenterveys

Aika

ma 20.5.2024 klo 12.00-15.30

Kurssi toteutetaan etäkoulutuksena (Zoom).

Kouluttajat

Sari Leinonen, yleislääket. el.,päihdelääket. ep., Addiktum Oy

Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, THL

Kohderyhmä

Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö: rehtorit, opettajat, erityisopettajat, oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö, koulunkäynninohjaajat, iltapäivä- ja harrastuskerhojen ohjaajat. Nuorisotyön ammattilaiset: koulunuorisotyöntekijät, kasvatusohjaajat, nuoriso-ohjaajat, nuorisotyöntekijät sekä lasten parissa toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

OHJELMA

Klo 12.00 – 13.30 Mistä päihderiippuvuudessa on kyse, yhteys mielenterveyteen ja miten päihderiippuvuutta hoidetaan

Sari Leinonen

klo 13.30 – 13.45 Tauko

klo 13.45- 14.30 ed luento jatkuu

klo 14.30 – 14.45 Tauko

klo 14.45 – 15.30 Huumeiden käytön trendit nyt ja tulevaisuudessa.

Luennossa käsitellään huumeiden käytön trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Erikseen tarkastellaan kannabista sekä muiden aineiden viihde- ja ongelmakäyttöä.

Pekka Hakkarainen

Hinta 80 € + alv 24% / hlö

Peruutusmaksut: 50 % kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Ilmoittautuminen

Viimeistään 13.5.2024 verkkolomakkeella

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com

tai puh: 040 567 1070

Psyykenlääkkeet

Aika 24.4.2024 klo 13.00 - 16.00

Paikka Valtion virastotalo, kokoustila Halonen, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö. Kotihoidon, palvelu- ja hoitokotien, mielenterveys- ja vammaispalvelujen hoitohenkilöstö. Koulutus sopii myös sosiaalityön eri ammattiryhmiin kuuluville (mm. ohjaajat, sosiaalityöntekijät, sosionomit)

Tavoite Lisätä ja päivittää tietoutta psykiatristen sairauksien lääkehoidoista. Koulutuksessa käsitellään lääkkeiden ominaisuuksia, vaikutusmekanismeja, haitta- ja yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon seurantaa.

Sisältö

Kouluttaja Helena Pirttisalo, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Hinta 85 €+alv 24 %

Ilmoittautuminen viimeistään 19.4.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusehdot Puolet kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruuntuminen/ osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lasten lääkehoito

Aika 29.4.2024 klo 9.00–13.00

Paikka Valtion virastotalo, kokoustila Halonen, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Kohderyhmä Lasten lääkehoidon toteuttamiseen osallistuva varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja Helena Pirttisalo, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Tavoite Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia toteuttaa lasten turvallista lääkehoitoa. Koulutuksessa käsitellään lasten tavallisimpien pitkäaikaisairauksien lääkehoitoja ja välitöntä lääkehoitoa vaativia tilanteita. Perehdytään lasten diabeteksen, astman ja epilepsian lääkehoitoihin sekä lasten ADHD:n lääkehoitoon.

Ohjelma

9.00 - 11.00 Koulutuksen teemat

11.00 Tauko

12.00 - 13.00 Koulutuksen teemat jatkuvat

Hinta 108 € + alv 24 % /hlö. Hinta sisältää materiaalin.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työyksiköstä osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien nimet yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Kivun lääkehoito

Aika 24.4.2024 klo 9.00 – 12.00

Paikka Valtion virastotalo, kokoustila Halonen, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö

Tavoite

Kivun lääkehoito on jokapäiväinen ja oleellinen osaamisalue hoitajan arjessa. Koulutuksessa käsitellään yleisimmät kipulääkeryhmät, kipulääkkeiden käyttöä ja seurantaa sekä yleisimpiä haitta- ja yhteisvaikutuksia.

Kouluttaja Helena Pirttisalo lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Sisältö

Kivun mekanismit ja kiputilojen luokittelu

Opioidit kivun hoidossa

Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli

Neuropaattisen kivun hoidossa käytetyt lääkkeet

Hinta 85 €+alv 24 %, sisältäen materiaalin

Ilmoittautuminen viimeistään 19.4.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksut: Puolet kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruuntuminen/ osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Tuoretta korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä pakkokeinoista kommentoituna 19.4.2024

Aika perjantai 19.4.2024 klo 9 -12

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutusta. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on käytössä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä Asianajajat, oikeusavustajat, syyttäjät ja tuomarit

Kouluttaja OTT, rikos- ja prosessioikeudenprofessori (emeritus), Matti Tolvanen, neuvotteleva lakimies (Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy)

Kuvaus ja tavoite

Korkein oikeus on viime vuosina antanut lukuisia ennakkoratkaisuja mm. kotietsinnästä, vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista ja takavarikosta. Jokainen rikosasianajaja joutuu työssään tekemisiin pakkokeinojen kanssa. Korkein oikeus on tulkinnut pakkokeinolain varsin yleisluontoista sääntelyä ennakkoratkaisuissaan erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen näkökulmasta.

Koulutus antaa eväitä hoitaa pakkokeinoasioita asiakasta optimaalisesti hyödyntävällä tavalla.

Koulutuksen sisältö

Hinta 255 € + alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin ja tallenteen kahden viikon ajan.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli koulutukseen osallistuu useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

LUENTOPALVELU HELENA PIRTTISALO OY

Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly
helena.pirttisalo@luentopalvelu.com
040 567 1070