TARJOAMME AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN VASTAAVIA, ASIAKASLÄHTÖISIÄ JA INNOVATIIVISIA TYÖYHTEISÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUJA.

Lasten lääkehoito päivähoidossa 25.10.2023 Kuopio

Aika keskiviikko 25.10.2023 klo 12.00–16.00

Paikka Kuopion valtuustotalo, koulutussali, Suokatu 42, Kuopio

Kohderyhmä Lasten lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvat varhaiskasvatuksen henkilöt

Kouluttaja Helena Pirttisalo, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Tavoite Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia toteuttaa lasten turvallista lääkehoitoa. Koulutuksessa käsitellään lasten tavallisimpien pitkäaikaisairauksien lääkehoitoja sekä välitöntä lääkehoitoa vaativia tilanteita. Lisäksi perehdytään lasten ADHD:n hoidossa käytettäviin lääkkeisiin.

Sisältö

Hinta 105 € + alv 24 % /henkilö

Ilmoittautuminen viimeistään 18.10.2023verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työyksiköstä osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien nimet yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Perusopetuksen henkilöstön velvollisuudet ja vastuut vaikeissa koulukiusaamisissa 30.11.2023

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämä velvoittaa opetuksen järjestäjiä huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulun henkilöstön tehtävänä on puuttua kiusaamiseen ja turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen ymäristö.

Koulutuksessa käydään läpi perusopetuksen henkilöstön velvollisuudet ja vastuut vaikeissa koulukiusaamisissa lainsäädännön, opetushallituksen ohjeiden ja viranomaisratkaisujen perusteella.

Aika ja paikka 30.11.2023 klo 13.00-16.00. Verkkokoulutus (Zoom). Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Kohderyhmä Perusopetuksen opetushenkilöstö: rehtorit, koulunjohtajat, opettajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet

Kouluttaja Varatuomari, OTM Kaija Kess

Kaija Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen koulutustensa tavoite on antaa osallistujille selkää tietoa siitä, miten oikeudelliset ongelmat ennaltaehkäistään.

Sisältö

1. Lainsäädäntö ja koulukiusaaminen

2. Turvallinen kouluympäristö

3. Henkilöstön velvollisuudet

4. Henkilöstön vastuut

Teemoihin liittyvät etukäteiskysymykset tulee lähettää kouluttajalle viikko ennen koulutusta.

Osallistumismaksu 140 € (+ alv 24 %) / henkilö

Ryhmähinta vähintään 3 hengen tai sitä isommille ryhmille, etu -10 %.

Ryhmäalennuksen saaminen edellyttää samasta työyhteisöstä yhteisilmoittautumista ja yhteislaskutusta. Koulutukseen osallistujien tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) voitte lähettää yhteisesti sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com. Hintaan lisätään alv (24 %).

Ilmoittautuminen viimeistään 17.11.2023 verkkolomakkeella

Peruutusmaksu
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Perusopetuksen henkilöstön velvollisuudet ja vastuut vaikeissa koulukiusaamisissa 23.11.2023

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämä velvoittaa opetuksen järjestäjiä huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulun henkilöstön tehtävänä on puuttua kiusaamiseen ja turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen ymäristö.

Koulutuksessa käydään läpi perusopetuksen henkilöstön velvollisuudet ja vastuut vaikeissa koulukiusaamisissa lainsäädännön, opetushallituksen ohjeiden ja viranomaisratkaisujen perusteella.

Aika ja paikka 23.11.2023 klo 13.00 - 16.00. Verkkokoulutus (Zoom). Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Kohderyhmä Perusopetuksen opetushenkilöstö: rehtorit, koulunjohtajat, opettajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet

Kouluttaja Varatuomari, OTM Kaija Kess

Kaija Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen koulutustensa tavoite on antaa osallistujille selkää tietoa siitä, miten oikeudelliset ongelmat ennaltaehkäistään.

Sisältö

1. Lainsäädäntö ja koulukiusaaminen

2. Turvallinen kouluympäristö

3. Henkilöstön velvollisuudet

4. Henkilöstön vastuut

Teemoihin liittyvät etukäteiskysymykset tulee lähettää kouluttajalle viikko ennen koulutusta.

Osallistumismaksu 140 € (+ alv 24 %) / henkilö

Ryhmähinta: vähintään 3 hengen tai sitä isommille ryhmille, etu -10 %.

Ryhmäalennuksen saaminen edellyttää samasta työyhteisöstä yhteisilmoittautumista ja yhteislaskutusta. Koulutukseen osallistujien tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) voitte lähettää yhteisesti sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com. Hintaan lisätään alv (24 %).

Ilmoittautuminen viimeistään 10.11.2023 verkkolomakkeella

Peruutusmaksu
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Ratkaisuja asiantuntijatodistelun ongelmiin 27.10.2023

Koulutus keskittyy asiantuntijatodisteluun rikosasioissa; erityisenä kohteena lapsiin kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset sekä laiminlyöntirikokset.

Aika Perjantai 27.10.2023 klo 9 – 12 verkossa

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutusta. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on käytössä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä Asianajajat, oikeusavustajat, syyttäjät ja tuomarit

Kouluttaja Rikos- ja prosessioikeudenprofessori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto

Sisältö

Koulutuksen hinta 220 € (+ alv 24 %), sisältää sähköisen materiaalin ja tallenteen kahden viikon ajan

Ilmoittautuminen viimeistään 13.10.2023 verkkolomakkeella.

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Todistelu ääni- ja kuvatallenteella 24.11.2023

Aika ja paikka Perjantai 24.11.2023 klo 9 -12

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutusta. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on käytössä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä Asianajajat, oikeusavustajat, syyttäjät ja tuomarit

Kouluttaja Rikos- ja prosessioikeudenprofessori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto

Sisältö

Hinta 220 € (+ alv 24 %), sisältää sähköisen materiaalin ja tallenteen kahden viikon ajan.

Ilmoittautuminen viimeistään 10.11.2023 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli koulutukseen osallistuu useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Aika keskiviikko 27.9.2023 klo 13.00 - 16.00

Paikka Yrityspuisto Futuria, Neuvottelutila Kirjasto, Jalkalantie 6, Suonenkoki

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö. Kotihoidon, palvelu- ja hoitokotien, mielenterveys- ja vammaispalvelujen hoitohenkilöstö. Koulutus sopii myös sosiaalityön eri ammattiryhmiin kuuluville (mm. ohjaajat, sosiaalityöntekijät, sosionomit)

Tavoite Lisätä ja päivittää tietoutta psykiatristen sairauksien lääkehoidoista. Koulutuksessa käsitellään lääkkeiden ominaisuuksia, vaikutusmekanismeja, haitta- ja yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon seurantaa.

Sisältö

Psykoosien lääkehoito

Masennuksen lääkehoito

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito

Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoito

Unettomuuden lääkehoito

ADHD:n lääkehoito (stimulantit)

Kouluttaja Helena Pirttisalo, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Hinta 90 €+alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen viimeistään 25.9.2023 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu Puolet kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruuntuminen/ osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Aika keskiviikko 27.9.2023 klo 9.00-12.00

Paikka Yrityspuisto Futuria, Neuvottelutila Kirjasto, Jalkalantie 6, Suonenkoki

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö. Kotihoidon, palvelu- ja hoitokotien, mielenterveys- ja vammaispalvelujen hoitohenkilöstö. Koulutus sopii myös sosiaalityön eri ammattiryhmiin kuuluville (mm. ohjaajat, sosiaalityöntekijät, sosionomit)

Kouluttaja Helena Pirttisalo lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Tavoite Kipu on yleistä; pitkäaikaisesta kivusta kärsii joka viides aikuinen. Kivun monimuotoisuus ja kokemuksen subjektiivisuus tekevät kivun hoidosta haasteellisen. Lääkkeiden haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaisessa käytössä ja lääkehoito onkin tasapainottelua hyödyn ja haitan välillä. Lisäksi yksilölliset erot vaikeuttavat lääkehoidon vaikutusten ja haittavaikutusten hallintaa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoutta pitkäaikaisen kivun hoidossa käytettävistä lääkkeistä, niiden vaikutusmekanismeista sekä yleisistä haitta- ja yhteisvaikutuksista.

Sisältö

Kivun mekanismit ja kivun tyypit

Opioidit

Tulehduskipulääkkeet

Masennuslääkkeet

Epilepsialääkkeet

Muita kivun hoidossa käytettäviä lääkkeitä

Hinta 90 €+alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin.

lmoittautuminen viimeistään 25.9.2023 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu: Puolet kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruuntuminen/ osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

LUENTOPALVELU HELENA PIRTTISALO OY

Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly
helena.pirttisalo@luentopalvelu.com
040 567 1070