TARJOAMME AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN VASTAAVIA, ASIAKASLÄHTÖISIÄ JA INNOVATIIVISIA TYÖYHTEISÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUJA.

Nuoret, päihderiippuvuus ja mielenterveys

Aika

ma 20.5.2024 klo 12.00-15.30

Kurssi toteutetaan etäkoulutuksena (Zoom).

Kouluttajat

Sari Leinonen, yleislääket. el.,päihdelääket. ep., Addiktum Oy

Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, THL

Kohderyhmä

Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö: rehtorit, opettajat, erityisopettajat, oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö, koulunkäynninohjaajat, iltapäivä- ja harrastuskerhojen ohjaajat. Nuorisotyön ammattilaiset: koulunuorisotyöntekijät, kasvatusohjaajat, nuoriso-ohjaajat, nuorisotyöntekijät sekä lasten parissa toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

OHJELMA

Klo 12.00 – 13.30 Mistä päihderiippuvuudessa on kyse, yhteys mielenterveyteen ja miten päihderiippuvuutta hoidetaan

Sari Leinonen

klo 13.30 – 13.45 Tauko

klo 13.45- 14.30 ed luento jatkuu

klo 14.30 – 14.45 Tauko

klo 14.45 – 15.30 Huumeiden käytön trendit nyt ja tulevaisuudessa.

Luennossa käsitellään huumeiden käytön trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Erikseen tarkastellaan kannabista sekä muiden aineiden viihde- ja ongelmakäyttöä.

Pekka Hakkarainen

Hinta 80 € + alv 24% / hlö

Peruutusmaksut: 50 % kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Ilmoittautuminen

Viimeistään 13.5.2024 verkkolomakkeella

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com

tai puh: 040 567 1070

Lasten lääkehoito

Aika 29.4.2024 klo 9.00–13.00

Paikka Valtion virastotalo, kokoustila Halonen, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Kohderyhmä Lasten lääkehoidon toteuttamiseen osallistuva varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja Helena Pirttisalo, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Tavoite Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia toteuttaa lasten turvallista lääkehoitoa. Koulutuksessa käsitellään lasten tavallisimpien pitkäaikaisairauksien lääkehoitoja ja välitöntä lääkehoitoa vaativia tilanteita. Perehdytään lasten diabeteksen, astman ja epilepsian lääkehoitoihin sekä lasten ADHD:n lääkehoitoon.

Ohjelma

9.00 - 11.00 Koulutuksen teemat

11.00 Tauko

12.00 - 13.00 Koulutuksen teemat jatkuvat

Hinta 108 € + alv 24 % /hlö. Hinta sisältää materiaalin.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työyksiköstä osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien nimet yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

LUENTOPALVELU HELENA PIRTTISALO OY

Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly
helena.pirttisalo@luentopalvelu.com
040 567 1070