TARJOAMME AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN VASTAAVIA, ASIAKASLÄHTÖISIÄ JA INNOVATIIVISIA TYÖYHTEISÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUJA.

Ammatillisen koulutuksen arjen lainsäädäntöä 20.3. & 27.3.2024

Osa 1. 20.3.2024 klo 14.00 -16.30 (3 oppituntia)

Osa 2. 27.3.2024 klo 14.00 - 16.30 (3 oppituntia)

Koulutuksesta ei tehdä tallennetta

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutuksen alkamista.

Kohderyhmä Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rehtorit, koulutusjohtajat, koulutuspäälliköt, yksikönjohtajat, tiiminvetäjät, opettajat, erityisopettajat, ammatilliset ohjaajat, opinto-ohjaajat, opintoneuvojat, koulunkäynnin- ja asuntolanohjaajat, opiskelijahuollon henkilöstö, hallintohenkilöstö

Kouluttaja Varatuomari, OTM Kaija Kess

Tavoite

Ammatillisen opetuksen opettaja kohtaa usein tilanteita, joita voi olla vaikea ratkaista. Mitä laki tilanteessa sanoo?

Koulutuksen tarkoitus on vastata osaan kysymyksistä ja antaa eväitä navigoida ammatillista koulutusta koskevassa lainsäädännössä. Koulutuksessa käsitellään vastuita, työrauhaa, kurinpitoa, SORA-asioita ja asuntola-asumista.

Osa 1. 20.3.2024 klo 14.00 - 16.30

Sisältö

  1. Turvallinen oppimisympäristö ammatillisessa koulutuksessa
  2. Turvallisen oppimisympäristön vastuutahot
  3. Kurinpitokeinot
  4. SORA—asiat ja valmistelussa olevat lainsäädäntömuutokset
  5. Asuntola-asumisen arjen juridiikkaa

Osa 2. 27.3.2024 klo 14.00 - 16.30

Sisältö

  1. Salassapitovelvolisuudet
  2. Ilmoittamisvelvollisuudet
  3. Oppivelvollisuus
  4. Koulutuksen tuki

Ennakkokysymykset viimeistään viikko ennen koulutusta.

Huomioitavaa

VT Kaija Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan ovat Itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa (2023), Sairauspoissaolot (2016) ja Häirintä työpaikalla (2012).

Kaija Kessin koulutuksista sanottua:
• ”Lakiasioiden läpikäyminen esimerkkien ja luennoitsijan vahvan käytännön kokemuksen kautta oli hyvin antoisaa ja mielenkiintoista. Asioiden esittäminen oli hyvin selkeää ja kivasti huumorilla höystettyä.”
• ”Kurssi oli selkeä ja luennoitsijan asiantuntemus huippua.”
• ”Nyt menee hommat yksikössä uusiksi!”

Hinta

Osat yhteensä 230 € + alv 24 % / hlö, sisältäen sähköisen materiaalin

Peruutusmaksu Puolet kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruuntuminen/ osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2024 verkkolomakkeella

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Kivun lääkehoito, verkkokoulutus

Aika Torstai 7.3.2024 klo 12.00 – 15.00

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetään ennen koulutusta.

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö

Tavoite

Kivun lääkehoito on jokapäiväinen ja oleellinen osaamisalue hoitajan arjessa. Koulutuksessa käsitellään yleisimmät kipulääkeryhmät, kipulääkkeiden käyttöä ja seurantaa sekä yleisimpiä haitta- ja yhteisvaikutuksia.

Kouluttaja Helena Pirttisalo lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Sisältö

Kivun mekanismit ja kiputilojen luokittelu

Opioidit kivun hoidossa

Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli

Neuropaattisen kivun hoidossa käytetyt lääkkeet

Hinta 85 €+alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen viimeistään 29.2.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksut: Puolet kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruuntuminen/ osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet, verkkokoulutus

Aika Keskiviikko 6.3.2024 klo 12.00 – 15.00

Paikka Verkkokoulutus Zoom –etäohjelmalla. Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutuksen alkamista.

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstö

Kouluttaja Helena Pirttisalo lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Sisältö

Miten ikääntyminen vaikuttaa lääkehoitoon?

Riskialttiit lääkeaineryhmät

Yleisimmät lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkevalintoihin liittyviä ongelmia

Hinta 85 € + alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin.

Ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työpaikalta osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruutus- ja /tai osallistujan vaihdos tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Lasten lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Aika Tiistai 5.3.2024 klo 12.00–15.00

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutuksen alkamista.

Kohderyhmä Lasten lääkehoidon toteuttamiseen osallistuva varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja Helena Pirttisalo, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, THM, YTM

Tavoite Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia toteuttaa lasten turvallista lääkehoitoa. Koulutuksessa käsitellään lasten tavallisimpien pitkäaikaisairauksien lääkehoitoja ja välitöntä lääkehoitoa vaativia tilanteita.

Sisältö

Hinta 85 € + alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli työyksiköstä osallistuu koulutukseen useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien nimet yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostilla.

Lisätietoja sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

Tuoretta korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä pakkokeinoista kommentoituna 19.4.2024

Aika perjantai 19.4.2024 klo 9 -12

Paikka Verkkokoulutus (Zoom). Osallistumislinkki lähetetään ennen koulutusta. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on käytössä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä Asianajajat, oikeusavustajat, syyttäjät ja tuomarit

Kouluttaja OTT, rikos- ja prosessioikeudenprofessori (emeritus), Matti Tolvanen, neuvotteleva lakimies (Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy)

Kuvaus ja tavoite

Korkein oikeus on viime vuosina antanut lukuisia ennakkoratkaisuja mm. kotietsinnästä, vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista ja takavarikosta. Jokainen rikosasianajaja joutuu työssään tekemisiin pakkokeinojen kanssa. Korkein oikeus on tulkinnut pakkokeinolain varsin yleisluontoista sääntelyä ennakkoratkaisuissaan erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen näkökulmasta.

Koulutus antaa eväitä hoitaa pakkokeinoasioita asiakasta optimaalisesti hyödyntävällä tavalla.

Koulutuksen sisältö

Hinta 255 € + alv 24 %, sisältää sähköisen materiaalin ja tallenteen kahden viikon ajan.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4.2024 verkkolomakkeella

Huom! Mikäli koulutukseen osallistuu useita henkilöitä, voitte lähettää osallistujien tiedot yhteisesti sähköpostilla (helena.pirttisalo@luentopalvelu.com).

Peruutusmaksu

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen puolet kurssimaksusta ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Tiedustelut sähköpostilla helena.pirttisalo@luentopalvelu.com tai puh. 040 567 1070

LUENTOPALVELU HELENA PIRTTISALO OY

Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly
helena.pirttisalo@luentopalvelu.com
040 567 1070