TARJOAMME AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN VASTAAVIA, ASIAKASLÄHTÖISIÄ JA INNOVATIIVISIA TYÖYHTEISÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUJA.

Tietosuojaseloste

Luentopalvelu Helena Pirttisalo Oy:n tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterinpitäjä

Luentopalvelu Helena Pirttisalo Oy
Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly
puh. 040 567 1070
helena.pirttisalo(at)luentopalvelu.com

Rekisteristä vastaava

Helena Pirttisalo
puh. 040 567 1070

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, joka alkaa, kun henkilö ilmoittautuu koulutukseen.  Koulutuksiin ilmoittautuneiden tietoja käytetään osallistumistodistusten laadintaan ja koulutusten laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö

Koulutusasiakkaat voivat olla yksittäisiä henkilöitä tai yritysten, yhteisöjen ja työnantajien henkilöstöä. Asiakas ilmoittaa tiedot hakulomakkeella. Rekisteri voi sisältää asiakkaista seuraavia tietoja: 
•    ilmoittautujan nimi‐ ja postiosoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammattinimike
•    työnantaja, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
•    maksu- ja laskutustiedot, oma tai esim. työnantaja
•    laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä on opiskelijoiden itse ilmoittamat tiedot sähköisestä ilmoittautumislomakkeesta. Ilmoittautumistietoja vastaanotetaan myös sähköpostitse, paperilomakkeella sekä suoraan osallistujalta puhelimitse tai saavuttaessa koulutukseen/tilaisuuteen. Lisäksi potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja kerätään ja päivitetään julkisista lähteistä, mm. yritysten kotisivuilta kohdennetun markkinoinnin perustein sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.
Tietojen luovutus 

Asiakasrekisterin tietojen käsittely on luottamuksellista. Kerätyt tiedot on rajoitettu Luentopalvelun sisäiseen käyttöön. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintää toimeksiannon pohjalta suorittavalle yritykselle. Rekisterin tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Ilmoittautumislomake käyttää suojattua verkkoyhteyttä. Digitaaliseen aineistoon pääsy on rajattu vain tietoon oikeutetulla. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Laskutukseen tarvittavat henkilötiedot sijaitsevat kirjanpitojärjestelmässä, jonne pääsy vain tietoon oikeutetulla (kirjautuminen henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksilla/mobiilivarmenteella).

Tarkastus- ja korjausoikeus 

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot (henkilötietolaki §26) ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 
Tarkastus toteutetaan kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan tulee lähettää tarkastuspyyntö kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: Luentopalvelu Helena Pirttisalo Oy, Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly tai 
helena.pirttisalo(at)luentopalvelu.com.

LUENTOPALVELU HELENA PIRTTISALO OY

Notkolantie 13 B 80400 Ylämylly
helena.pirttisalo@luentopalvelu.com
040 567 1070